IDEA KIELCE: SmartCity

plik foto id: 1406001548

ZOOM na Kielce

Konferencja podsumowująca Projekt pn. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego"

Konferencja poświęcona realizacji projektu pn. System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” nagrodzonego dotacją ze środków unijnych w konkursie Ministerstwa Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) pnHUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. 

 

plik foto id: 1406529115

O czym będziemy mówić ?

Chcemy przybliżyć Państwu tematykę związaną z danymi miejskimi, współtworzeniem miasta razem z mieszkańcami. Przedstawione zostaną efekty toczącego się przez ostatnie 3 lata projektu, realizowanego przez Miasto Kielce wraz z naszymi Partnerami - Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wraz z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego oraz innych Miast realizujących swoje projekty w ramach Konkursu "Human Smart Cities - miasta współtworzone przez mieszkańców" zostaną przedstawione efekty wdrożeń w Lublinie, Siemianowicach Śląskich, Zduńskiej Woli, Pleszewie.

Organizator

plik foto id: 1406540428
plik foto id: 1406540429

Nasi Partnerzy

plik foto id: 1406540430
plik foto id: 1406540435

Patronat medialny

plik foto id: 1406575818
plik foto id: 1406575819
FOTORELACJA Z KONFERENCJI

AGENDA

17 października 2022 r.

 9:00 - 10:00    Rejestracja uczestników
10:00 - 10:30    Otwarcie konferencji
    Powitanie uczestników przez  Panią Agatę Wojdę, Zastępcę Prezydenta Miasta Kielc 
    O konkursie HUMAN SMART CITIES. Miasta współtworzone przez mieszkańców.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

10:30 - 11:30   SESJA I     Cele i efekty Projektu System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego
Sesję poprowadzi Pani Jadwiga Skrobacka, UM Kielce, Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City
    O głównych celach, produktach informacyjnych oraz efektach Projektu.
Pani Agnieszka Michta, UM Kielce, Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City
Prezentacja_O głównych celach produktach informacyjnych oraz efektach Projektu.pdf
    Dlaczego warto w administracji publicznej wdrażać oprogramowanie klasy Business Intelligence? 
Pan Dominik Machalica, firma BPX S.A. 
Prezentacja_Dlaczego warto w administracji publicznej wdrażać oprogramowanie klasy Business Intelligence.pdf
   

Jak zachęcić młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta?
Pani Anna Dwurnik, UM Kielce, Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City
Prezentacja_Jak zachęcić młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta.pdf

11:30 - 12:00   Przerwa kawowa 
12:00 - 13:00   SESJA II   Włączenie społeczności lokalnej
Sesję poprowadzi Pan dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK
    Inne spojrzenie na dane i mapy. O programie edukacyjnym dla mieszkańców, studentów, kadry zarządzającej, pracowników samorządowych, nauczycieli, seniorów.
Pani Dominika Kowalska-Jamrożek, UM Kielce, Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City
Prezentacja_Inne spojrzenie na dane i mapy.pdf
    Czy senior chce nauczyć się interaktywnych narzędzi? O rozwiązaniach smart w domach seniora.
Pani Agnieszka Michta,  UM Kielce, Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City
Prezentacja_Czy senior chce nauczyć się interaktywnych narzędzi? O rozwiązaniach smart w domach seniora.pdf
   

Innowacyjne podejście do lekcji geografii
Pan Radosław Seweryn, firma OnGeo.pl; Pani Maria Wierzchowska-Bańka, UM Kielce, Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City
Prezentacja_Innowacyjne podejście do lekcji geografii.pdf

   

Konkurs Młodzi Naukowcy – Kielce 2022 wraz z uroczystym rozdaniem nagród
Pani Jadwiga Skrobacka, UM Kielce, Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City; Pan dr Grzegorz Wałek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego.

13:00 - 13:15   Przerwa kawowa
13:15 - 14:15   SESJA III  Wykorzystanie danych miejskich w pracach badawczych i dydaktycznych jako przykład współpracy Miasta z uczelniami wyższymi
Sesję poprowadzi Pani dr inż. Agnieszka Cienciała, Politechnika Świętokrzyska
   

W kierunku synergii miasta Kielce i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego - przykłady prac badawczych zrealizowanych we współpracy z miastem
dr Grzegorz Wałek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Prezentacja_W kierunku synergii miasta Kielce i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego - przykłady prac badawczych zrealizowanych we współpracy z miastem.pdf

   

Wykorzystanie danych miejskich w pracach naukowych i dydaktycznych w Politechnice Świętokrzyskiej. Zanieczyszczenie powietrza, ruch pojazdów i hałas drogowy
dr inż. Andrzej Bąkowski, prof. dr hab. inż. Leszek Radziszewski, dr inż. Zbigniew Skrobacki; Politechnika Świętokrzyska
Prezentacja_ Wykorzystanie danych miejskich w pracach naukowych i dydaktycznych w Politechnice Świętokrzyskiej. Zanieczyszczenie powietrza, ruch pojazdów i hałas drogowy.pdf

   

Wykorzystanie danych przestrzennych do modelowania jakości powietrza w mieście Kielce 
dr inż. Kinga Szopińska (Politechnika Bydgoska), dr inż. Agnieszka Cienciała (Politechnika Świętokrzyska),
dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. dr hab. inż. Piotr Parzych; Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
Prezentacja_Wykorzystanie danych przestrzennych do modelowania jakości powietrza w mieście Kielce .pdf

   

Dane geoprzestrzenne dla Smart City na przykładzie zarządzania zielenią miejską
dr inż. Artur Warchoł; Politechnika Świętokrzyska
Prezentacja_Dane geoprzestrzenne dla Smart City na przykładzie zarządzania zielenią miejską.pdf

 

18 października 2022 r.

         9:00 - 10:00   Rejestracja uczestników
10:00 -10:10   Otwarcie konferencji
   

Pani Bożena Szczypiór - Zastępca Prezydenta Miasta Kielce.

10:10 - 12:00   SESJA I   HUMAN SMART CITIES, czyli inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców - w praktyce
Sesję poprowadzi Pan Kamil Wieder, Naczelnik Wydziału Wsparcia JST w Departamencie Programów Pomocowych, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
   

Prezentacja realizacji projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030”
Pan Ryszard Żyśko, Zastępca Dyrektora ds. strategii, akademickości i smart city Miasta Lublin.
Prezentacja realizacji projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030”.pdf

   

Prezentacja realizacji projektu „SMART Pleszew”.
Pani Izabela Świątek, Zastępca Burmistrza Miasta Pleszew
Prezentacja realizacji projektu „SMART Pleszew”.pdf

   

Prezentacja realizacji projektu „Zintegrowany, partnerski system monitoringu i informacji o mieście jako narzędzie wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego Siemianowic Śląskich”.
Pani Magdalena Faracik-Nowak, Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
Prezentacja realizacji projektu „Zintegrowany, partnerski system monitoringu i informacji o mieście jako narzędzie wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego Siemianowic Śląskich”.pdf

   

60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej.
Pani Michalina Łagunionok, Zastępca dyrektora Biura Strategii i Rozwoju Miasta Zduńska Wola
Prezentacja_60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej.pdf

   

Dlaczego warto uczestniczyć w projektach nastawionych przede wszystkim na poprawę życia mieszkańców?
Dyskusja panelowa z udziałem 5 miast - dotacjobiorców konkursu HSC
W debacie moderowanej przez Pana Kamila Wiedera wezmą udział miasta: Lublin, Pleszew, Siemianowice Śląskie, Zduńska Wola, Kielce.

12:00 - 12:30   Przerwa kawowa 
12:30 - 13:30   SESJA II   Ciekawostki i rozwiązania SMART powstałe przy realizacji Projektu Miasta Kielce
Sesję poprowadzi Pan Szymon Ciupa, ekspert Smart City.
    Projekt a trendy we wdrażaniu idei smart city.
Pan Szymon Ciupa, ekspert z dziedziny Smart City i GIS.
Prezentacja_Projekt a trendy we wdrażaniu idei smart city.pdf
    Zbieramy dane - jak zachęcić mieszkańców do korzystania z aplikacji UlepszamyKielce?
Przedstawiciele firmy BIT S.A. , Pani Dominika Kowalska-Jamrożek, Pan Leszek Najgeburski - UM Kielce, Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City.
Prezentacja_Zbieramy dane - jak zachęcić mieszkańców do korzystania z aplikacji UlepszamyKielce?.pdf
    „Zoom na Kielce” czyli o miejskim portalu z danymi.
Pani Anna Dwurnik, UM Kielce, Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City
Prezentacja_„Zoom na Kielce”, czyli o miejskim portalu z danymi.pdf
    Zakończenie konferencji

 

* Agenda konferencji może ulec zmianie

Konferencja jest bezpłatna

Miejsce

Grand Hotel Kielce ****

ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce

STRONA HOTELU

Dla uczestników konferencji na hasło "HSC" specjalne ceny noclegów.

oznaczenie graficzne funduszy unijnych flaga Rzeczpospolitej Polski i Unii Europejskiej

Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców. Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
„System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/147/19