IDEA KIELCE: SmartCity

plik foto id: 1406001548

KONKURS MIEJSKI
"NAMIERZAMY KOSZE I ŁAWKI"

Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych jakością małej architektury obecnej w przestrzeni ogólnodostępnej Kielc. Przedmiotem Konkursu jest wskazanie lokalizacji koszy i ławek z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym (np. telefonie lub tablecie).

 

ZNAMY WYNIKI KONKURSU

Prezydent Miasta Kielce uroczyście ogłasza, że Konkurs „Namierzamy kosze i ławki” został rozstrzygnięty z następującymi wynikami:

plik foto id: 1406376521

 

  1. Pani Malwina Adamczyk - 2 893 poprawne zgłoszenia - nagroda: namiot turystyczny oraz 500 zł.
  2. Pani Justyna Regulska - 2 635 poprawnych zgłoszeń - nagroda : śpiwór turystyczny oraz 500 zł.
  3. Pani Anna Barteczko - 1 310 poprawnych zgłoszeń - nagroda: mata turystyczna oraz 500 zł.
  4. Pan Mateusz Pawlik - 1 188 poprawnych zgłoszeń - wyróżnienie: karnet na pływalnię miejską oraz 250 zł.
  5. Pan Marcin Adamczyk - 692 poprawne zgłoszenia - wyróżnienie: karnet na pływalnię miejską oraz 250 zł.

W ramach Konkursu udało się precyzyjnie namierzyć 5 592 ławki oraz 3 907 koszy, które znajdują się w przestrzeni Kielc, dostępnej dla każdego :)

Wszystkim Uczestnikom składamy gratulacje oraz bardzo dziękujemy za udział w Konkursie!

plik foto id: 1406931735

 

Nagrody w Konkursie wręczyła zastępca prezydenta Kielc Bożena Szczypiór oraz dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Aneta Boroń.

 

Dla kogo?

Konkurs przeznaczony był dla wszystkich zainteresowanych, którzy w dniu ogłoszenia Konkursu ukończyli co najmniej 13 lat. 

W przypadku Uczestników niepełnoletnich, dla dokonania wszelkich czynności wskazanych w Regulaminie, wymagana jest zgoda Rodzica Uczestnika lub jego opiekuna prawnego.

Co, kiedy, gdzie?

Konkurs został ogłoszony 22 sierpnia 2023 r. Zakończenie Konkursu nastąpi najpóźniej 31 grudnia 2023 r.

W ramach konkursu Uczestnicy mieli za zadanie odnaleźć jak najwięcej koszy i ławek znajdujących się w przestrzeni ogólnodostępnej Kielc. Po zlokalizowaniu ławki lub kosza trzeba było dokonać Zgłoszenia Konkursowego za pośrednictwem telefonu albo tabletu i zainstalowanej na nim aplikacji Mergin Maps.

Prawidłowe Zgłoszenie obejmowało:

- wstawienie punktu na mapę

- wprowadzenie kilku prostych informacji o koszu/ławce

- wykonanie zdjęcia.

Obowiązywała zasada "kto pierwszy, ten lepszy" - punkt za odnalezienie ławki lub kosza otrzymywał Uczestnik, który jako pierwszy dokonał prawidłowego zgłoszenia.Namierzanie koszy i ławek rozpoczęło się 22 września i trwało do 12 listopada 2023 r.

Przestrzeń ogólnodostępna to w szczególności drogi i ulice, place miejskie, tereny zieleni, np. parki i skwery. Jest to przestrzeń dostępna dla ogółu, do której nieograniczony i bezpłatny dostęp ma bliżej nieokreślona liczba ludzi.

Więcej szczegółów znajduje się w Regulaminie poniżej.

plik foto id: 1406786004

Jak się zgłosić?

Etap rejestracji Uczestników został zakończony 15 września 2023 r.

Aby zgłosić się do Konkursu pobierz i wypełnij:

- Zgłoszenie do Konkursu,

- Zgodę i oświadczenia Uczestnika pełnoletniego/Rodzica Uczestnika niepełnoletniego,

Wypełnione i podpisane dokumenty zeskanuj i prześlij na adres: smartcity@kielce.eu Możesz też przysłać lub przynieść swoje Zgłoszenie i Zgody/oświadczenia na adres pocztowy: ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, pok. 508. Wszystkie potrzebne dokumenty dostępne są na dole strony.

Każdy z Uczestników zostanie zaproszony na spotkanie warsztatowe, na którym pomożemy zainstalować Aplikację, wyjaśnimy kwestie technicze oraz przeprowadzimy pomiar testowy w terenie.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

NAGRODY

1 miejsce: namiot turystyczny oraz nagroda finansowa o wysokości 500 zł

2 miejsce: śpiwór turystyczny oraz nagroda finansowa o wysokości 500 zł

3 miejsce: mata turystyczna samopompująca oraz nagroda finansowa o wysokości 500 zł

 

WYRÓŻNIENIA

Dwa równoważne wyróżnienia: karnet na pływalnię miejską oraz nagroda finansowa o wysokości 250 zł

 

Nagrody i wyróżnienia w Konkursie otrzymają Uczestnicy, którzy dokonają największej ilości poprawnych Zgłoszeń Konkursowych. W przypadku, gdy kilku Uczestników uzyska tę samą ilość poprawnych Zgłoszeń Konkursowych, o przyznaniu nagrody zdecyduje wcześniejsza data i czas dodania ostatniego poprawnego Zgłoszenia Konkursowego. Za poprawne będą uznane Zgłoszenia Konkursowe nie zgłoszone wcześniej przez innego Uczestnika, zawierające wszystkie dane obiektu, które są wymagane w formularzu zgłoszenia, obejmujące wskazanie na mapie położenia obiektu, opis zgłoszenia, zdjęcia obiektu.

plik foto id: 1406785887
DO POBRANIA :
REGULAMIN KONKURSU
HARMONOGRAM RAMOWY
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Konkurs realizowany  jest w ramach trwałości projektu „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” nagrodzonego w konkursie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” (współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020).

oznaczenie graficzne funduszy unijnych flaga Rzeczpospolitej Polski i Unii Europejskiej

Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców. Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
„System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/147/19