IDEA KIELCE: SmartCity

plik foto id: 1406001548

System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego
Konkurs HUMAN SMART CITIES
Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców

Miasto Kielce otrzymało dotację w Konkursie „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” organizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zdobywając największą ilość punktów wśród 13 dużych miast starających się o dotację w tej kategorii. Projekt „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” miał charakter pilotażowy, a jego rezultaty mają służyć lepszemu zarządzaniu miastem. Był realizowany w partnerstwie z kieleckimi uczelniami publicznymi: Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego. Liderem Projektu jest Miasto Kielce.

Wartość i termin realizacji projektu

Projekt realizowany był w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 października 2022 roku.

Łączna wartość projektu wyniosła 2 202 200,98 PLN, w tym kwota z dotacji to 1 637 459,37 PLN.

Nasi Partnerzy

plik foto id: 1406540430
plik foto id: 1406540435

Jakie były cele projektu?

Głównymi celami projektu były:

 • upowszechnienie idei miasta inteligentnego poprzez monitorowanie usług i rozwoju
 • wprowadzenie zarządzania miastem opartego o zestandaryzowane dane i przeciwdziałanie silosowemu podejściu do ich wykorzystania
 • partycypacja mieszkańców w zarządzaniu miastem
 • udostępnienie danych w celu ich wykorzystania w tworzeniu nowych wartości publicznych i usług miejskich 
Czytaj więcej...
plik foto id: 1406143024

Co Miasto zyskało w ramach realizacji projektu?

 • została przeprowadzona inwentaryzacja zbiorów danych przestrzennych oraz źródeł danych posiadanych przez Miasto;
 • został opracowany uniwersalny dla polskich miast model pozyskiwania danych uwzględniający różne dziedziny ich funkcjonowania w oparciu o zidentyfikowane i zinwentaryzowane źródła danych; 
 • została opracowana metodyka audytu miejskiego, a także serwis umożliwiający wizualizację opracowanych w projekcie wskaźników;
 • powstała koncepcja zespołu analitycznego;
 • wdrożono system klasy business intelligence oraz location intelligence wraz z portalem otwartych danych uruchomiony pilotażowo wewnątrz Urzędu, w celu przetestowania przed powszechnym udostępnieniem;
 • powstał serwis i aplikacja mobilna umożliwiająca pozyskiwanie danych od mieszkańców (np. w zakresie identyfikacji barier architektonicznych dla niepełnosprawnych, dzikich wysypisk, barier w przemieszczaniu się po mieście pieszo lub rowerem) i wykorzystanie ich w zarządzaniu miastem.

Co zrobiliśmy?

plik foto id: 1406143152

Działania
Projektowe

plik foto id: 1406143834

Działania
Edukacyjne

Działo się...

Alejka z ławką w parku

2023-08-25

Konkurs "Namierzamy kosze i ławki"

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w trzeciej edycji Konkursu poświęconemu zbieraniu danych przestrzennych przez mieszkańców.

Tym razem zadanie polega na wyszukaniu jak największej ilości koszy i ławek parkowych w Kielcach.

Znajdź ławkę lub kosz, dodaj na mapę, wprowadź kilka prostych informacji, zrób zdjęcie.

Na zwycięzców czekają nagrody i wyróżnienia.

 

Ekran monitora z herbem kielc

2022-10-17

Konferencja "ZOOM na Kielce"

Dziś rozpoczęła się konferencja podsumowująca projekt pn. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego"

2022-09-30

Konkurs Młodzi Naukowcy Kielce 2022 rozstrzygnięty

Konkurs "Młodzi Naukowcy Kielce 2022" rozstrzygnięty. Uczestnikom przyznano nagrody, wyróżnienia oraz nagrody organizatora.

oznaczenie graficzne funduszy unijnych flaga Rzeczpospolitej Polski i Unii Europejskiej

Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców. Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
„System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/147/19