IDEA KIELCE: SmartCity

plik foto id: 1406001548

KONKURS NA PRACE DYPLOMOWE
MŁODZI NAUKOWCY
KIELCE 2021

Konkurs na prace dyplomowe ukończone w kieleckich uczelniach wyższych w latach 2019-2021 poświęcone tematyce rozwoju zrównoważonego jest prowadzony w ramach realizacji przez Miasto Kielce w Partnerstwie z Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem im. Jana Kochanowskiego w Kielcach projektu pn. System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” nagrodzonego dotacją ze środków unijnych w konkursie Ministerstwa Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) pnHUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. 

plik foto id: 1406378867

Jaki jest cel Konkursu ?

Celem Konkursu jest promowanie idei inteligentnego rozwoju zrównoważonego Kielc poprzez praktyczną współpracę kieleckich uczelni i samorządu lokalnego, a w tym:

 • zachęcenie studentów, pracowników dydaktycznych i naukowych do podejmowania w swoich pracach tematyki określonej w definicji miasta inteligentnego (Smart City);
 • tworzenie dla młodych, kreatywnych ludzi warunków umożliwiających włączanie się w proces twórczego i innowacyjnego wpływania na rozwój miasta;
 • promocja osiągnięć naukowo-badawczych kieleckich uczelni;
 • lepsze wykorzystanie dorobku prac naukowo-badawczych lokalnych uczelni we wdrażaniu innowacji do realizacji zadań samorządu terytorialnego.

Obszar tematyczny prac

Tematyka badawcza prac zgłaszanych w Konkursie powinna wiązać się z szeroko rozumianymi (także w ujęciu historycznym) obszarami funkcjonowania miasta decydującymi o rozwoju zrównoważonym (społeczeństwo, środowisko, gospodarka – z możliwością zastosowania w Kielcach) lub przyczyniać się do promocji osiągnięć naukowych lub technicznych kieleckiego środowiska akademickiego.

Zrównoważone miasto inteligentne to innowacyjne miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT) oraz inne metody w celu poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz wzrostu konkurencyjności, przy jednoczesnej koncentracji na potrzebach obecnych i przyszłych pokoleń przy poszanowaniu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych uwarunkowań

plik foto id: 1406378874

Wyniki Konkursu

Prezydent Miasta Kielce uroczyście ogłasza, że Konkurs „Młodzi Naukowcy – Kielce 2021” został rozstrzygnięty z następującymi wynikami:

 

KATEGORIA PRACE LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE

PRACE NAGRODZONE:

 • Pan Sebastian Ciosk za pracę dyplomową „Wykonanie autonomicznej instalacji fotowoltaicznej zasilającej sygnalizator świetlny”, Politechnika Świętokrzyska, promotor: dr hab. inż. Zbigniew Goryca, prof. PŚk, Nagroda rzeczowa: smartwatch
 • Pan Arkadiusz Jurecki za pracę dyplomową „Projekt autonomicznego pojazdu z kiprem” Politechnika Świętokrzyska, promotor: dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PŚk, Nagroda rzeczowa: smartwatch

PRACE WYRÓŻNIONE:

 • Pan Andrzej Grycz za pracę dyplomową „Wstępny projekt wzorniczy motocykla o napędzie elektrycznym”, Politechnika Świętokrzyska, promotor: dr inż. Marcin Graba, Nagroda rzeczowa: słuchawki bezprzewodowe.
 • Pani Sylwia Zawadzka za pracę dyplomową „Rozwój przestrzenno-demograficzny Kielc w latach 2000-2020”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, promotor: dr Iwona Kiniorska, Nagroda rzeczowa: słuchawki bezprzewodowe.

 

KATEGORIA PRACE MAGISTERSKIE

PRACE NAGRODZONE:

 • Pan Mariusz Tomczyk za pracę dyplomową „Zmiany powierzchni reklamowych w przestrzeni Kielc w latach 2011 – 2019 i ich przyczyny”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, promotor: dr Grzegorz Wałek, Nagroda rzeczowa: smartwatch
 • Pani Milena Kwiatkowska za pracę dyplomową „Analiza wpływu komponentów szklanych na strukturę i wybrane właściwości materiałów budowlanych”, Politechnika Świętokrzyska, promotor: dr inż. Anna Stępień, Nagroda rzeczowa: smartwatch

PRACE WYRÓŻNIONE:

 • Pan Arkadiusz Jurecki za pracę dyplomową „Projekt symulatora ruchy dłoni”, Politechnika Świętokrzyska, promotor: dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PŚk, Nagroda rzeczowa: słuchawki bezprzewodowe.
 • Pan Dawid Zemsta za pracę dyplomową „Dom seniora w aspekcie projektowania zrównoważonego w Leszczynach”, Politechnika Świętokrzyska, promotor: dr hab. inż. arch. Joanna Gil-Mastalerczyk, prof. PŚk, Nagroda rzeczowa: słuchawki bezprzewodowe.

 

NAGRODĘ ORGANIZATORA Konkursu Młodzi Naukowcy – Kielce 2021 przyznano Panu Mariuszowi Tomczykowi za pracę dyplomową „Zmiany powierzchni reklamowych w przestrzeni Kielc w latach 2011 – 2019 i ich przyczyny”, Nagroda rzeczowa: hulajnoga elektryczna.

Każdy z uczestników Konkursu „Młodzi Naukowcy – Kielce 2021” otrzyma Dyplom Pamiątkowy oraz publikację książkową autorstwa Bartłomieja Iwańczaka, QGIS 3.14. Tworzenie i analiza map.

Prezydent Miasta Kielce składa wyrazy uznania wszystkim Promotorom nagrodzonych i wyróżnionych prac. W ramach podziękowań Promotorzy otrzymają pamiątkową publikację książkową: Jonathan F.P. Rose, Dobrze nastrojone miasto. Czego współczesna nauka, pradawne cywilizacje i ludzka natura mogą nas nauczyć o przyszłości życia w miastach.

Wszystkim autorom prac dyplomowych gratulujemy i składamy ogromne podziękowania za udział w Konkursie „Młodzi Naukowcy – Kielce 2021”.

plik foto id: 1406419318
plik foto id: 1406419294
plik foto id: 1406419299
plik foto id: 1406419303
DO POBRANIA :
ZARZĄDZENIE NR 363/2021 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 23 listopada 2021 r.
REGULAMIN KONKURSU
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU PDF
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU RTF
ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
oznaczenie graficzne funduszy unijnych flaga Rzeczpospolitej Polski i Unii Europejskiej

Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców. Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
„System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/147/19