IDEA KIELCE: SmartCity

plik foto id: 1406001548

Program Zielony Mecenat Kielc

Miasto Kielce zachęca lokalnych i regionalnych przedsiębiorców do wzięcia udziału w programie Zielony Mecenat Kielc. Zaangażowanie się w tworzenie przyjaznej, zielonej przestrzeni publicznej to doskonała promocja i narzędzie do tworzenia wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie. Potencjalnym darczyńcom pomożemy znaleźć odpowiednie miejsce na realizację projektu oraz udzielimy wsparcia przez przygotowanie koncepcji/projektów urządzenia zielenią terenów miasta.

Wsparcie może dotyczyć kilku obszarów, w zależności od wielkości deklarowanych środków:

 • przykładowe projekty duże:
  nasadzenia na rondach, w pasach drogowych, tworzenie parków kieszonkowych, ogrodów sensorycznych,
 • przykładowe projekty małe:
  tworzenie zielonych przystanków, ścian z pnączami, zazielenianie rozbrukowanych miejsc, zakładanie żywopłotu, łąk kwietnych, nasadzenia na rabatach, uzupełnianie szpalerów drzew.
plik foto id: 1406258986
ZOBACZ NASZE REALIZACJE

 

Istnieje możliwość realizacji projektów, zwłaszcza dużego projektu, przy jednoczesnym dofinansowaniu przez kilku darczyńców. Po podpisaniu umowy i dokonaniu przez darczyńcę wpłaty na realizację wybranej oferty projekt zostanie wykonany w konsultacji z darczyńcą.

Informacja o darczyńcy zostanie zamieszczona na specjalnych tabliczkach zamontowanych przy zrealizowanych projektach, na stronie internetowej UM Kielce oraz w mediach społecznościowych.

Dzięki Twojemu wsparciu możemy zrealizować:

do 10 000 zł np.:

 • posadzić 10 - 12 drzew (zgodnie ze standardem przyjętym w mieście wraz z pielęgnacją po posadzeniu)
 • lub wykonać 200 m2 łąki kwietnej
 • lub posadzić żywopłot z krzewów liściastych o długości 80 - 100 m (zależnie od przyjętego gatunku)

między 10 000 a 20 000 zł np.:

 • posadzić 20 - 24 drzewa  (drzewo zgodne ze standardem przyjętym w mieście wraz z pielęgnacją po posadzeniu)
 • lub wykonać nasadzenia bylin na powierzchni 50 m2
 • lub założyć rabatę z krzewów o powierzchni 100 m2
 • lub posadzić żywopłot z krzewów liściastych na długości 160 - 200 m (zależnie od przyjętego gatunku)
 • lub posadzić rośliny cebulowe na powierzchni 100 m2

powyżej 20 000 zł np.:

 • kompleksowe nasadzenia krzewów i bylin na rondzie to koszt 80 000 - 200 000 zł, zależnie od wielkości obiektu;
 • kompleksowe wykonanie zieleni przyulicznej to koszt od 70 000 zł (zależnie od wielkości obiektu, ilości i rodzaju nasadzeń)
 • budowa małego skweru/parku kieszonkowego itp. to koszt od 80 000 zł (zależnie od wielkości obiektu, ilości i rodzaju nasadzeń i innych elementów np. małej architektury, nawierzchni itp.)

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
Osoba do kontaktu:
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
+48
podany numer TELEFONU pasuje do wzoru: 123456789podany numer TELEFONU nie został wprowadzony lub jest błędny, wpisz wg wzoru: 123456789
numer TELEFONU wg wzoru: 123456789
podany adres e-mail pasuje do wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plpodany adres e-mail nie został wprowadzony lub jest błędny, wpisz wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pladres e-mail wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pl
Kwota jaką firma chce przeznaczyć
Kwota jaką firma chce przeznaczyć
Podanie danych jest nieobowiązkowe, jednak konieczne do realizacji Programu Zielony Mecenat Kielc. W każdym momencie ma Pani/Pan prawo odwołać swoją zgodę składając stosowne oświadczenie w Urzędzie Miasta Kielce, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, pok. 306. Wycofanie zgody będzie skutkować zakończeniem udziału w realizacji Programu Zielony Mecenat Kielc, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy, iż:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl;
b) przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Programu Zielony Mecenat Kielc, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii, usunięcia oraz przenoszenia danych;
c) przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Programu Zielony Mecenat Kielc, jednak nie dłużej niż przez 5 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszej usługi, lub bezterminowo w przypadku zaklasyfikowania dokumentacji do kategorii archiwalnej A;
d) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.;
Wpisz sumę kropek na obu kostkach
kostka 1
operator
kostka 1
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100

Dziękujemy formularz został zapisany.