IDEA KIELCE: SmartCity

plik foto id: 1406001548

Realizacja działań projektowych

18 grudnia 2020 r. Prezydent Miasta Kielce podpisał Umowę Nr W/U-WB/1693/BSC/5/UM/2517/2020, W/U-WM/405/BSC/1/UM/2518/2020  z firmą BIT S.A. na kwotę 99 807,12 zł brutto. 

Czarny przycisk pobierz ze sklepu Google Play

W styczniu 2022 r. oficjalnie zostały uruchomione serwis i aplikacja „ulepszamyKielce”, dostępne są w wersji webowej pod adresem https://ulepszamy.kielce.eu oraz na urządzeniach mobilnych. 

Aby zachęcić mieszkańców do jak najliczniejszego korzystania z aplikacji zostały zorganizowane dwa konkursy. Aby wziąć w nim udział, należało w aplikacji „ulepszamy Kielce” zgłosić lokalizację stojaków rowerowych lub miejsc postojowych dla niepełnosprawnych. Więcej na ten temat zajdziesz tutaj: Konkursy UlepszaMY Kielce

Zobacz jak działa aplikacja:

Dobre praktyki i doświadczenia

  • Głównym celem wdrożonego serwisu Ulepszamy Kielce jest pozyskiwanie danych bezpośrednio od mieszkańców. W celu ich zaangażowania zostały zorganizowane konkursy, które okazały się najlepszą formą aktywności mieszkańców w pozyskanie danych o mieście metodą crowdsourcingu, a przy tym promocją aplikacji. Z zebranych danych powstała m.in. mapa miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
  • Serwis Ulepszamy Kielce służy ułatwieniu komunikacji między mieszkańcami a Urzędem i jego jednostkami. Bardzo ważnym czynnikiem przy wdrożeniu takiego systemu jest czas reakcji na zgłoszenia i odpowiedzi udzielanych przez urzędników, które to powinny być napisane przystępnym językiem i merytorycznie odpowiadać na dane zagadnienie. Obecnie jesteśmy na etapie opracowania regulaminu, który ma usprawnić komunikację urząd-mieszkaniec, ponieważ nie we wszystkich dostępnych obszarach aplikacja działa zadowalająco. 
  • Każde wdrożenie oprogramowania powinno dać możliwość rozbudowy o indywidualne potrzeby użytkowników. W pierwotnej wersji żaden system nie będzie spełniał w 100% oczekiwań użytkowników, ponieważ potrzeba modyfikacji jest przede wszystkim konsekwencją skutecznej pracy w systemie przez jego użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych. Oczekiwania w stosunku do oprogramowania, w trakcie jego użytkowania, są takie, by jego wdrożenie nie obciążało a pomagało w pracy. Tylko takie podejście gwarantuje, by zakupiony system był chętnie użytkowany. Czasem niewielka rozbudowa spowoduje, że praca na oprogramowaniu staje się przyjazna dla jego użytkowników.
plik foto id: 1406591477
plik foto id: 1400826025

Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców. Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
„System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/147/19