IDEA KIELCE: SmartCity

plik foto id: 1406001548

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

plik foto id: 1406145758

Postępująca silosowość, brak standardów czy niewystarczająca świadomość liderów miast, pracowników samorządowych i mieszkańców w zakresie korzyści jakie może przynieść wykorzystanie danych w zarządzaniu miastem są kluczowymi wyzwaniami jakie podjęło Miasto poprzez realizację działań edukacyjnych w projekcie.

Rozwój kompetencji i umiejętności analitycznych pracowników samorządowych oraz kadry zarządzającej ma ogromne znaczenie w zarządzaniu miastem opartym o zestandaryzowane dane. 

Nie bez znaczenia w procesie włączania mieszkańców w życie miasta i jego zarządzanie są działania edukacyjno-partycypacyjne takie jak: organizacja warsztatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i uczelni, szkolenia dla mieszkańców miasta, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, a także organizacja konkursów na najlepsze prace dyplomowe na uczelniach partnerskich oraz konkursy crowdsourcingowe (np. opracowanie inwentaryzacji drzew czy miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych). Ważnymi wydarzeniami jest organizacja hackathonów oraz datathonów, czyli konkursów twórczego wykorzystania danych miejskich do analizy wskazanych wyzwań rozwojowych miasta. 

Angażowanie mieszkańców i prowadzenie działań edukacyjnych przyczyniło się do zwiększenia współudziału mieszkańców w zarządzaniu, a udostępnienie standaryzowanych danych do wykorzystania w tworzeniu nowych wartości publicznych i usług miejskich.

Warsztaty
i szkolenia

Konkursy promujące
aplikacje Ulepszamy Kielce

Konkursy
na prace magisterskie

Konkursy
promujące dane miejskie

oznaczenie graficzne funduszy unijnych flaga Rzeczpospolitej Polski i Unii Europejskiej

Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców. Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
„System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/147/19