IDEA KIELCE: SmartCity

plik foto id: 1406001548

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

plik foto id: 1406145758

Warsztaty i szkolenia

 • dla uczniów i studentów; dedykowane zajęcia na uczelniach i lekcje warsztatowe w szkołach ponadpodstawowuch z zakresu zastosowania danych miejskich (np. co to są dane przestrzenne i do czego mogą się przydać; zaprojektuj swoje osiedle lub przestrzeń rekreacyjną);
 • dla mieszkańców z wykorzystania udostępnianych danych i narzędzi interaktywnych w celu zwiększania poziomu zaangażowania w procesy decyzyjne miasta (prezentacja portali miejskich związanych z danymi przestrzennymi oraz konsultacjami społecznymi);
 • dla mieszkańców - grupa seniorów; zajęcia w Klubach Seniora z dostępności danych przestrzennych i informacji o mieście (np. gdzie znaleźć informacje o planowanych wydarzeniach miejskich, jak zgłosić uszkodzoną ławkę w parku); 
 • z zakresu zastosowania danych w zarządzaniu miastem opartym o ideę Smart City oraz z zakresu obsługi oprogramowania analitycznego dla przedstawicieli:
  • uczelni wyższych, organizacji pozarządowych,
  • najwyższej kadry kierowniczej jednostek Miasta i spółek komunalnych,
  • pracowników Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych Miasta i spółek komunalnych.      
Czytaj więcej...

Konkursy na prace magisterskie oraz inżynierskie i licencjackie na Uczelniach Partnerskich

Konkursy zorganizowane przez Urząd Miasta Kielce oraz Uczelnie Partnerskie w ramach podpisanych Porozumień. Celem Konkursów jest promowanie idei inteligentnego rozwoju zrównoważonego Kielc poprzez praktyczną współpracę kieleckich uczelni i samorządu lokalnego. Konkursy skierowane są do studentów i absolwentów kieleckich uczelni.

Konkursy promujące wdrożoną aplikację mobilną Ulepszamy Kielce

 Organizacja konkursów zachęcających mieszkańców do korzystania z nowopowstałego serwisu i aplikacji mobilnej Ulepszamy Kielce:

 • Namierzamy stojaki rowerowe - konkurs edukacyjny skierowany do wszystkich zainteresowanych rozwojem komunikacji rowerowej w Kielcach; konkurs polegał na wskazaniu lokalizacji stojaków rowerowych w ogólnodostępnej przestrzeni miasta;
 • Zoom na miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych - konkurs edukacyjny skierowany do wszystkich mieszkańców w Kielcach; konkurs polegał na wskazaniu lokalizacji miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych w ogólnodostępnej przestrzeni miasta;
 • Namierzamy drzewa - miejski konkurs edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych; konkurs polegał na wskazaniu lokalizacji drzew iglastych i liściastych rowerowych w ogólnodostępnej przestrzeni miasta;

Hackathon Idea Kielce

 Organizacja miejskiego maratonu programistycznego Hackathon Idea Kielce mającego na celu włączenie społeczności lokalnej do budowania rozwiązań odpowiadajacych na potrzeby mieszkańców na podstawie danych miejskich.

Czytaj więcej...

Datathon Idea Kielce

 Organizacja dwóch edycji konkursu „Webskie Kielce. Datathon Idea Kielce” poświęconych korzystaniu z miejskich danych w celu wzmocnienia aktywności mieszkańców w partycypacji społecznej oraz upowszechniania idei miasta inteligentnego.

plik foto id: 1406145846

Konferencja popularyzująca ideę zarządzania miastem poprzez dane

Organizacja konferencji podsumowującej projekt „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w rakach audytu miejskiego" dla przedstawicieli Miast i innych gości, mającą na celu popularyzację idei zarządzania przez dane oraz stosowania wypracowanej metodyki monitoringu. 

Konferencja odbędzie się w połowie października 2022 r.

Materiały edukacyjne

Przygotowanie i wydanie cyklu publikacji eksperckich w formie elektronicznej oraz drukowanej, a także promocyjnych materiałów filmowych dotyczących roli danych miejskich oraz możliwości wykorzystania ich potencjału w polskich miastach.

plik foto id: 1400826025

Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
„System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/147/19