IDEA KIELCE: SmartCity

plik foto id: 1406001548

Webskie Kielce

Datathon Idea Kielce 2021

Nazwa pracy: Zielone Kielce

Nazwa zespołu: Abyss watchers

plik foto id: 1400826025

Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
„System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/147/19