IDEA KIELCE: SmartCity

plik foto id: 1406001548

System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego
Konkurs HUMAN SMART CITIES
Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców

Miasto Kielce otrzymało dotację w Konkursie „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” organizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zdobywając największą ilość punktów wśród 13 dużych miast starających się o dotację w tej kategorii. Projekt „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” ma charakter pilotażowy i ma służyć lepszemu zarządzaniu miastem. Jest realizowany w partnerstwie z kieleckimi uczelniami publicznymi: Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego. Liderem Projektu jest Miasto Kielce.

Jakie są cele projektu?

Głównymi celami projektu są:

 • upowszechnienie idei miasta inteligentnego, poprzez monitorowanie usług i rozwoju,
 • partycypacja mieszkańców w zarządzaniu miastem
 • utworzenie standardów inteligentnego zarządzania miastem poprzez zestandaryzowanie procedur pozyskania aktualnych i wiarygodnych danych i analiz pod kątem jakości życia w mieście
 • wprowadzenie zarządzania miastem opartego o zestandaryzowane dane 
 • przeciwdziałanie silosowemu podejściu do wykorzystywania danych
 • udostępnienie danych w celu wykorzystania w tworzeniu nowych wartości publicznych i usług miejskich 
plik foto id: 1406143024

Aktualności

plakat konkursowy 2022

--

Konkurs Webskie Kielce. Datathon Idea Kielce 2022 rozstrzygnięty

Znamy już wyniki konkursu "Webskie Kielce. Datathon Idea Kielce 2022". Uczestnikom przyznano trzy nagrody oraz nagrodę publiczności.

--

„Młodzi Naukowcy – Kielce 2022”. Ruszyła trzecia edycja konkursu na najlepsze prace dyplomowe

Ciekawa i odkrywcza praca dyplomowa może być nie tylko udanym zakończeniem wyższego etapu edukacji czy przepustką na kolejny jego stopień. Najlepsze ze zgłoszonych prac mają szansę na zdobycie nagrody oraz mogą przyczynić się do rozwoju i promocji Miasta Kielce.

Zdjęcie koron drzew na tle nieba

--

Konkurs dla szkół podstawowych "Namierzamy drzewa" - WYNIKI

Znamy już wyniki Konkursu "Namierzamy drzewa"

Zadaniem młodych ludzi było rozpoznanie drzew rosnących na terenie Kielc, dokumentacja ich położenia z wykorzystaniem aplikacji mobilnej „Ulepszamy Kielce” oraz wykonanie prezentacji multimedialnej na temat roli, którą pełnią drzewa w miastach.

Wartość i termin realizacji projektu

Projekt jest realizowany w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 października 2022 roku. Łączna wartość projektu wynosi 2 335 462,50 PLN, w tym kwota dotacji z UE to 1 706 450 PLN netto.

Nasi Partnerzy

plik foto id: 1400855549
plik foto id: 1400861054

Co Miasto zyska w ramach realizacji projektu?

 • zostanie przeprowadzona inwentaryzacja zbiorów danych przestrzennych oraz źródeł danych posiadanych przez Miasto;
 • zostanie opracowany uniwersalny dla polskich miast model pozyskiwania danych uwzględniający różne dziedziny ich funkcjonowania w oparciu o zidentyfikowane i zinwentaryzowane źródła danych. 
 • zostanie opracowana metodyka audytu miejskiego, a także serwis umożliwiający wizualizację opracowanych w projekcie wskaźników.
 • powstanie zespół analityczny oraz procedury wykorzystywania danych i wskaźników miejskich w opracowaniu strategii, programów i polityk.
 • powstanie portal otwartych danych jako jednego punktu dostępowego służącego wymianie danych miejskich i badań naukowych.
 • powstanie serwis i aplikacja mobilna umożliwiająca pozyskiwanie danych od mieszkańców (np. w zakresie identyfikacji barier architektonicznych dla niepełnosprawnych, dzikich wysypisk, barier w przemieszczaniu się po mieście piechotą lub rowerem) i wykorzystanie ich w zarządzaniu miastem

Jak to zrobimy ?

plik foto id: 1406143152

Działania
Projektowe

plik foto id: 1406143834

Działania
edukacyjne

plik foto id: 1400826025

Realizacja projektów pilotażowych w zakresie inteligentnych miast współtworzonych przez mieszkańców
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
„System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” Umowa o dotację nr DPT/BDG-II/POPT/147/19